Tisztelt Érdeklődő!

 

A hajózási vizsgaközpont kijelöléséről szóló 247/2019. (X. 24.) Korm. rendelettel a Kormány az úszólétesítményen fedélzeti és gépüzemi szolgálatot ellátó személyek, a hajózási üzemeltetési vezetők, valamint a kedvtelési céllal közlekedő úszólétesítmény vezetőjének vizsgáztatásával kapcsolatos feladatok ellátására 2020. január 1. napjától a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Hajózási Vizsgaközpont) jelölte ki

 

A hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet (a továbbiakban: díjrendelet) alapján a vizsga és egyéb díjakat, a Hajózási Vizsgaközpont OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11711003-21463062 számú számlájára történő átutalással kell megfizetni.

 

A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 5. § d) pontjába a vizsgára bocsátás feltételei közé bekerült „A jelentkezéshez csatolni kell a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy tud úszni”, továbbá ugyanezen szakasz (2) bekezdése értelmében ezt a nyilatkozatot az érvényes hajós, illetve tengerész szolgálati könyv pótolja. Mivel a kedvtelési célú vizsgázóknak nem kell rendelkezniük érvényes hajós vagy tengerész szolgálati könyvvel, így nyilatkozniuk kell arról, hogy tudnak úszni.

 

Kötél Pál - Hajózási Vizsgaközpont tájékoztatása alapján